Giai đoạn 2021-2025: Tăng thêm 133.427 căn nhà ở

Chủ nhật - 08/01/2023 13:46
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.
Một góc Khu đô thị VCN Phước Hải, TP. Nha Trang.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030 theo hướng mục tiêu đến năm 2025 tăng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh tại khu vực đô thị đạt khoảng 27,5m2 sàn/người, tại khu vực nông thôn đạt khoảng 24,9m2 sàn/người, diện tích nhà ở toàn tỉnh tối thiểu đạt 10m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 37,8 triệu m2, tăng thêm khoảng 10,3 triệu m2 sàn, tương đương với 133.427 căn; chất lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 98% và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ. Cụ thể, số nhà ở thương mại tăng 44.426 căn, nhà ở xã hội tăng 44.461 căn, nhà tái định cư tăng 2.100 căn, nhà ở công vụ tăng 30 căn và nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng 40.410 căn. Tổng vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn này cần khoảng 85.148 tỷ đồng.


Trong giai đoạn 2025-2030, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa điều chỉnh tăng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh tại khu vực đô thị đạt khoảng 30m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt khoảng 28,5m2 sàn/người; diện tích nhà ở toàn tỉnh tối thiểu 12m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 50,6 triệu m2, tăng thêm khoảng 12,8 triệu m2 sàn, tương đương 151.445 căn; chất lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kiều Linh, VĂN KỲ
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn